Cách tính lương, thưởng dịp Quốc khánh 2/9/2022

( PHUNUTODAY ) - Dịp Quốc khánh 2/9/2022, người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp (từ mùng 1/9 đến hết ngày 4/9).

Lịch nghỉ lễ 2/9/2022

Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương dịp Quốc khánh 2/9 trong 2 ngày, gồm:

- Ngày 2/9 dương lịch.

- Một ngày liền kề trước hoặc sau ngày 2/9. Việc chọn ngày nghỉ liền kề trước hoặc sau 2/9 sẽ được Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào điều kiện thực tế để quyết định.

Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2022 được chọn từ ngày 1/9 đến hết ngày 2/9.

Năm 2022, ngày 1/9 và 2/9 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu trong tuần. Vì vậy, tùy theo chế độ làm việc mà người lao động có thể được nghỉ từ 2 đến 4 ngày liên tiếp. Cụ thể:

- Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức không làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật: Được nghỉ 2 ngày liên tiếp từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.

- Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật: Được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 4/9/2022.

luong-thuong-nghi-le-2-9-03

Cách tính lương, thưởng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022

Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ngày nghỉ, làm việc ban đêm như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Như vậy, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ được trả ít nhất bằng 300% so với tiền lương làm việc bình thường và cộng thêm 100% tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương (tổng cộng tiền lương đi làm vào ngày nghỉ lễ là ít nhất 400%).

Người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường và thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

luong-thuong-nghi-le-2-9-02

Đi làm xuyên kỳ nghỉ lễ có được nghỉ bù không?

Theo quy định mới nhất tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động chỉ được nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần.

Nội dung này được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau: "Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp".

Như vậy, người lao động đi làm xuyên lễ sẽ không được bố trí nghỉ bù. Bù lại, người lao động được trả mức lương làm thêm cao gấp nhiều lần so với ngày làm việc bình thường.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số doanh nghiệp vẫn sắp xếp ngày nghỉ bù cho người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ.