Chế độ thai sản mới nhất: Được hưởng trợ cấp nhiều hơn nếu sinh nửa cuối năm

( PHUNUTODAY ) - Phụ nữ khi thực hiện thiên chức làm mẹ, pháp luật đã đề ra chế độ thai sản bằng việc cho phép được nghỉ làm và nhận trợ cấp thai sản.

bao-hiem-xa-hoi-va-thai-san

Chế độ thai sản của BHXH có sự thay đổi theo mỗi năm, phụ thuộc vào mức lương cơ sở. Năm 2020, mức lương cơ sở sẽ có một lần thay đổi đã được xác định vào ngày 1/7/2020, nên tiền trợ cấp thai sản cũng sẽ tăng theo.

Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định: “Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ để tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con. Từ nay đến ngày 30/6/2020, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng và từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng.

Như vậy:

– Nếu sinh con hoặc nhận con nuôi sơ sinh trước ngày 01/7/2020, mức trợ cấp một lần cho mỗi con là: 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng;

– Nếu sinh con hoặc nhận con nuôi sơ sinh từ ngày 01/07/2020, mức trợ cấp một lần cho mỗi con là: 1.60.000 đồng x 2 = 3.200.000 đồng.

Tóm lại, nếu như sinh con từ ngày 01/7/2020 trở đi, mức trợ cấp một lần cho mỗi con tăng 220.000 đồng so với thời điểm trước.

Tiền trợ cấp trong thời gian nghỉ sinh

Lao động nữ khi sinh con hoặc nhận con nuôi sơ sinh, sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con 06 tháng.

“Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản: Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội chỉ rõ.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Lưu ý: Theo Điều 31 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ được nhận trợ cấp thai sản nếu đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Nếu lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh

Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ:

Trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc, ngay sau khi nghỉ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì lao động nữ được nghỉ tối đa:

10 ngày nếu sinh một lần từ 02 con trở lên;07 ngày nếu sinh con phải phẫu thuật;05 ngày đối với các trường hợp khác.Lưu ý: Thời gian nghỉ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Nghỉ khi sẩy thai

Theo Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền với thời gian tối đa:

10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;20 ngày nếu thai từ 05 - 13 tuần tuổi;40 ngày nếu thai từ 13 - 25 tuần tuổi;50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.Lưu ý: Thời gian này tính cả ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần.