Chi tiết bảng lương của công chức, viên chức trước và sau Cải cách tiền lương 1/7/2024

18:10, Thứ hai 13/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Trước và sau khi cải cách tiền lương, bảng lương của công chức, viên chức trước có gì thay đổi?

Cải cách tiền lương là một trong những chính sách rất quan trọng sắp có hiệu lực vào thời gian tới. Vậy khi cải cách tiền lương vào 1/7/2024, mức lương của công chức, viên chức sẽ thay đổi thế nào so với hiện nay.

Bảng lương công chức, viên chức hiện nay như thế nào?

Theo đó, tại thời điểm hiện tại, (ngày 1/1 đến hết ngày 30/6), tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành, tức là dựa trên lương cơ sở và hệ số lương.

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương.

Hệ số lương hiện nay được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ theo nguyên tắc công chức được bổ nhiệm vào ngạch nào thì được xếp lương theo ngạch đó.

Còn mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng căn cứ theo Nghị định 24/2023 của Chính phủ.

Như vậy, bảng lương công chức viên chức từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6 được tính cụ thể như sau:

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức

Chúng ta có thể thấy, tiền lương công chức thấp nhất là 2.430.000 đồng/tháng (tương ứng với hệ số 1.35 của công chức loại C) và tiền lương công chức cao nhất là 14.400.000 đồng/tháng (tương ứng hệ số lương 8.00 của công chức loại A3 nhóm 1).

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp

Tiền lương viên chức thấp nhất là 2.700.000 đồng/tháng (tương ứng hệ số 1.50) và cao nhất là 14.400.000 đồng (tương ứng hệ số 8.00).

Bảng lương mới theo vị trí việc làm từ ngày 1/7 có gì thay đổi?

Bộ Nội vụ dự kiến, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức tăng bình quân khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp). Mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm hằng năm, bình quân tính từ năm 2025 là khoảng 7%/năm. Tinh thần Nghị quyết 27 bảo đảm lương mới sẽ không thấp hơn lương cũ.

Cơ cấu tiền lương mới từ 1/7/2024 = Lương cơ bản + phụ cấp + tiền thưởng.

Tiền lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương và tiền thưởng chiếm khonảg 10% tổng quỹ lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Lương cơ bản thay vì được tính theo công thức của hệ số x mức lương cơ sở thì sau khi cải cách, lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính theo con số cụ thể theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thể hiện được thứ bậc trong hệ thống, cùng mức độ phức tạp công việc thì được hưởng lương như sau:

Bảng lương mới theo vị trí việc làm từ ngày 1/7 có gì thay đổi?

Bảng lương mới theo vị trí việc làm từ ngày 1/7 có gì thay đổi?

1 bảng lương chức vụ lãnh đạo;

1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ;

3 bảng lương cho lực lượng vũ trang.

Cũng theo Nghị quyết 27, 9 loại phụ cấp sẽ áp dụng  theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7, bao gồm phụ cấp kiêm nhiệm; thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; trách nhiệm công việc; lưu động; ưu đãi theo nghề; công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập; áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo
Từ khóa: