Mất bao lâu, người dân mới lấy được Căn cước công dân gắn chip?

( PHUNUTODAY ) - Rất nhiều người dân đã đi làm thủ tục cấp Căn cước công dân và đang chờ ngày được nhận thẻ.

Theo Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014 quy định thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn dưới đây:1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

4. Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

cccd1

Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương, do người dân đi làm căn cước công dân hoặc đổi từ chứng minh nhân dân qua căn cước công dân nhiều, dẫn đến sự quá tải, nên thời hạn nhận căn cước công dân có thể lâu hơn.

Khi làm thủ tục cấp Căn cước công dân, nếu đăng ký trực tiếp đến nhận thẻ, công dân vẫn có thể giữ lại CMND hoặc thẻ Căn cước công dân cũ (còn thời hạn) và sử dụng bình thường trong thời gian chờ được cấp Căn cước công dân mới.

Nếu đăng ký hình thức nhận thẻ Căn cước công dân qua đường chuyển phát nhanh, công dân phải nộp CMND hoặc thẻ Căn cước công dân cũ để cán bộ công an cắt góc ngay tại thời điểm làm thủ tục, CMND hoặc thẻ Căn cước công dân cũ khi đó sẽ không còn giá trị pháp lý nữa

.Đối với trường hợp CMND hoặc thẻ Căn cước công dân cũ hết hạn ngay trong giai đoạn này, công dân sẽ được cấp đổi và trả thẻ mới theo quy trình. Như vậy, để tránh tình huống không có CMND hoặc Căn cước công dân sử dụng (do hết hạn) trong lúc chờ thẻ mới, công dân nên chủ động đi làm thủ tục cấp đổi sớm.