Mức lương cơ sở có thể tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng trong năm 2020

( PHUNUTODAY ) - Nếu được Quốc hội thông qua thì mức lương cơ sở năm 2020 có thể sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng của Chính phủ.

Như vậy, nếu mức tăng lương được Quốc hội chấp thuận, lương cơ sở năm 2020 sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại 110.000 đồng/tháng (hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Để thực hiện tốt việc tăng lương cơ sở trong năm 2020, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị các ngành, các cấp cần tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí bằng các hoạt động thực chất, hiệu quả hơn nhằm tăng nguồn lực cho chi đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển.

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng Chính phủ cần thực hiện các bước đi phù hợp, xác định vị trí việc làm, tính chất phức tạp của nghề nghiệp… để chuẩn bị tiến hành cải cách tiền lương từ năm 2021.

Ngoài ra, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhất trí với dự kiến tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 2020 tăng 113,8 nghìn tỷ đồng (7%) so với dự toán năm 2019.

Riêng về chi thường xuyên, 2020 Chính phủ lập dự toán chi thường xuyên chiếm 60,5% tổng chi ngân sách nhà nước, giảm dần qua các năm.

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng, Chính phủ cần thực hiện các bước đi phù hợp, xác định vị trí việc làm, tính chất phức tạp của nghề nghiệp… để chuẩn bị tiến hành cải cách tiền lương từ năm 2021 theo nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương Đảng.

Đối với các khoản phụ cấp và thu nhập có tính chất lương, cần được rà soát theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động.

Loading...

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/muc-luong-co-so-co-the-tang-len-16-trieu-dong-thang-trong-nam-2020-search/

/Khoevadep

Tú Linh