Tăng lương công chức, viên chức từ đầu năm 2023?

( PHUNUTODAY ) - Trước tình trạng công chức, viên chức bỏ việc ở khu vực công sang tư vì thu nhập thấp, nhiều người mong muốn ngay đầu năm hoặc giữa năm 2023, việc tăng lương cho công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ trở thành hiện thực.

Công chức, viên chức có được tăng lương từ đầu năm 2023?

Bày tỏ quan điểm trước tình trạng một bộ phận công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển sang khu vực tư, ông Ngọ Duy Hiểu (Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cải cách tiền lương, Bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ) cho rằng, lương thấp là một trong những nguyên nhân. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, việc chuyển dịch lao động từ khu vực công sang tư hoặc ngược lại là việc bình thường. Quyền lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc là quyền hiến định của công dân, phải tôn trọng và bảo đảm quyền quan trọng đó.

tang-luong-vien-chuc

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc chuyển dịch nhiều, với tỉ lệ đáng kể sẽ dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực ở một số ngành, lĩnh vực ở khu vực công như thời gian vừa qua. Do đó, cần phân tích, đánh giá kỹ để sớm có giải pháp khắc phục.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, có 5 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyển dịch của cán bộ, công chức, viên chức từ khu vực công sang tư.

Đó là quan niệm của xã hội về việc làm giữa khu vực công và tư đã cởi mở hơn, bình đẳng hơn; thu nhập ở khu vực công nói chung còn thấp, phân phối lại cứng nhắc, cào bằng; việc làm ở khu vực tư ngày càng nhiều, phong phú với sức hấp dẫn cao về thu nhập, sự năng động, về cách đánh giá hiệu quả lao động và phân phối thu nhập; sau đại dịch COVID-19, mọi thứ đều thay đổi, kể cả thị trường lao động (chẳng hạn, nhiều giáo viên nghỉ dạy dài ngày, bán hàng online để sống, nay thấy việc đó phù hợp, thu nhập cao, không muốn quay lại làm giáo viên nữa); những áp lực về công việc, về tính tuân thủ pháp luật làm nản lòng một số công chức, viên chức.

“Riêng nguyên nhân thứ 5 này, tôi muốn khẳng định thêm, dù làm ở khu vực công hay tư đều phải tuân thủ pháp luật, ở đâu cũng đều có những áp lực riêng về công việc. Pháp luật còn bất cập, chồng chéo thì chúng ta sửa, không nên coi đây là lý do phải thay đổi công việc” - ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, mỗi công chức, viên chức chuyển từ khu vực công sang khu vực tư đều có những lý do riêng, trong đó có vấn đề thu nhập.

"Đúng là thu nhập của công chức, viên chức nước ta còn thấp" - ông Ngọ Duy Hiểu nói và cho biết thêm: Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận ra vấn đề này và đã có những chủ trương điều chỉnh, thay đổi quan trọng.

Tuy nhiên, tác động của đại dịch COVID-19 hơn 2 năm qua đã không cho phép cải cách tiền lương trong công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo lộ trình đã định.

Hiện nay, Đảng, Chính phủ và cả Quốc hội đang hết sức quan tâm đánh giá, chuẩn bị nguồn lực để có thể cải cách căn bản lương, thu nhập cho khu vực công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sớm nhất.

“Tôi hy vọng ngay đầu năm hoặc giữa năm 2023, việc tăng lương của công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ trở thành hiện thực” - ông Ngọ Duy Hiểu bày tỏ.

tang-luong-vien-chuc0

Ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ: "Sẽ có nhiều đoàn viên, người lao động chung suy nghĩ, đó là lựa chọn việc làm không chỉ bởi lý do thu nhập. Môi trường làm việc, công việc yêu thích, khát vọng cống hiến và nhiều yếu tố nữa sẽ được công chức, viên chức cân nhắc. Nhất là khi đất nước đang khó khăn sau đại dịch COVID-19 và những yếu tố bất lợi của tình hình thế giới thì mỗi đoàn viên, người lao động cần thấy trách nhiệm của mình, chia sẻ khó khăn với đơn vị, ngành và đất nước, cần nỗ lực để đưa đất nước tiến lên".