Từ 1/7, bằng trung cấp không còn hiệu lực, giáo viên không được hưởng phụ cấp thâm niên

( PHUNUTODAY ) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2019, Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Theo đó, Luật sẽ có nhiều điều chỉnh liên quan trực tiếp đến đội ngũ giáo viên như sau:

Không tuyển dụng giáo viên có bằng trung cấp

Căn cứ vào Điều 72 của Luật Giáo dục 2019, trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định:

- Giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

- Giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên trở lên.

luat_giap_duc

Trong trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuôc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Yêu cầu có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giàng dạy trình độ đại học, có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.

Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy trụng học cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Do đó, từ ngày 1/7/2020, trình độ tối thiểu của giáo viên các cấp là bằng cao đẳng sư phạm. Đồng nghĩa với đó là sắp tới, bằng trung cấp sư phạm không còn được chấp nhận.

3 trường hợp giáo viên được hưởng chế độ "viên chức suốt đời"

Theo Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2020 phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trừ 3 trường hợp sau đây viên chức vẫn đước ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:

- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020.

- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại Điểm b, khoản 1, Điều 55 Luật Viên chức 2010.

- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

Giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên

Theo Điều 76 của Luật Giáo dục 2019, quyết định bỏ phụ cấp thâm niên ra khỏi các chế độ dành cho giáo viên. Kể từ ngày 1/7, giáo viên sẽ được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao dồng nghề nghiệp, được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề thep quy định của Chính phủ.

Theo Nghị định 113/2015/NĐ-CP, phụ cấp đặc thù được áp dụng đối với nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghề nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Vì vây, từ ngày 1/7, giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên nữa.