Từ 1/7 tới đây, sẽ tăng tiền lương lên mức hơn 9,9 triệu? Công chức, viên chức cần nắm rõ

13:11, Thứ ba 07/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người đồn đoán, sẽ tăng tiền lương lên hơn mức 9.9 triệu từ 1/7/2024 cho tất cả các đối tượng công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Liệu thông tin này có đúng không?

Mốc cải cách chính sách tiền lương 1/7/2024 đang đến gần và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Nhiều người đồn đoán, sẽ tăng tiền lương lên hơn mức 9.9 triệu từ 1/7/2024 cho tất cả các đối tượng công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Liệu thông tin này có đúng không?

Tăng tiền lương lên hơn mức 9.9 triệu từ 1/7/2024 cho tất cả các đối tượng công chức viên chức và lực lượng vũ trang đúng không?

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Bên cạnh đó, một trong các yếu tố cụ thể để xác định thiết kế bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 là mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương. Chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Dự kiến từ 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32%

Dự kiến từ 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32%

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Như vậy, dự kiến từ 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng) so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng). Tức có thể tăng tiền lương hơn 2,4 triệu đồng/tháng hay 9,9 triệu đồng/tháng (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng).

Còn đối tượng lực lượng vũ trang tuy không được đề cập đến mức tăng tăng lên hơn 9,9 triệu đồng/tháng, tuy nhiên lực lượng vũ trang vẫn sẽ được điều chỉnh tiền lương giữ tương quan so với tiền lương công chức hành chính như hiện nay.

Đặc biệt, mức tăng tiền lương bình quân nêu trên được tính so với thu nhập bình quân hiện nay của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng). Mức thu nhập này không cố định mà có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới.

05 bảng lương mới khi thực hiện cải cách tiền lương

05 bảng lương mới khi thực hiện cải cách tiền lương

05 bảng lương mới khi thực hiện cải cách tiền lương

Cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo bằng số tiền cụ thể, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, cụ thể xây dựng 05 bảng lương mới sau đây:

- 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- 03 bảng lương cho lực lượng vũ trang bao gồm:

+ 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

+ 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

+ 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm