Từ năm 2025 trở đi: Những trường hợp chuyển đổi thành đất ở không cần nộp tiền sử dụng đất

16:20, Thứ sáu 19/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Từ năm 2025, những trường hợp sau đây chuyển đổi thành đất ở không cần nộp tiền sử dụng đất, hãy cùng tìm hiểu.

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp phải xin phép hoặc chỉ cần đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể.

Những trường hợp chuyển đổi thành đất ở không cần nộp tiền sử dụng đất

Những trường hợp chuyển đổi thành đất ở không cần nộp tiền sử dụng đất

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Theo khoản 1, Điều 121 Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gồm:

Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn.

Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

Khoản 2 của Điều này nêu rõ, khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trong những trường hợp nêu trên, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Người dân nên biết sớm

Người dân nên biết sớm

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tại khoản 3, Điều 121 Luật Đất đai mới nhất 2024 quy định, việc chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất

Đặc biệt, cũng tại khoản 3, Điều 121 Luật Đất đai mới nhất 2024 nêu rõ, trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài, phù hợp quy định của pháp luật đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác mà nay có nhu cầu chuyển lại thành đất ở và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo