2 điều cần làm ngay trước khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị ‘khai tử’ vào cuối năm 2022

( PHUNUTODAY ) - Sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Có một số thông tin người dân cần biết để tránh gặp rắc rối khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Thời điểm sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng

Khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021) quy định từ ngày 1/7/2021:

+ Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng

+ Không cấp mới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

+ Thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các trường hợp có thay đổi thông tin.

Từ ngày 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng.

Như vậy, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp cho người dân sẽ chỉ còn giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022. Sau đó, kể tử ngày 1/1/2023, loại giấy tờ này sẽ chính thức bị khai tử.

so-ho-khau-so-tam-tru-bi-khai-tu-01

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng, dùng giấy tờ gì để thay thế?

Khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin của người dân bằng phương thức điện tử.

Từ ngày 1/7/2021, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức đi vào hoạt động. Khi công dân thực hiện các thủ tục về cư trú, lực lượng công an sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu. Mọi thay đổi về cư trú của công dân đều được điều chỉnh trên hệ thông thông tin điện tử. Lúc này, sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị nên buộc phải thu lại theo quy định.

Vì chỉ được cập nhật trên hệ thống dữ liệu điện tử nên thông tin cư trú trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sổ hộ khẩu sẽ không giống nhau. Việc thu hồi sổ hộ khẩu được thực hiện với mục đích tránh để người dân mang sổ hộ khẩu cũ, không cập nhật đầy đủ thông tin cư trú đi thực hiện các giao dịch, dẫn tới phát sinh nhiều vấn đề.

Việc thu hồi sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú chỉ được thực hiện khi công dân có sự thay đổi thông tin cư trú. Những trường hợp không có thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì không bị thu hồi loại giấy tờ này.

Tuy nhiên, kể từ 1/1/2023, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú cũng hết giá trị sử dụng. Các giao dịch sẽ không còn dùng đến 2 loại giấy tờ này mà dùng thông tin trên hệ thống dữ liệu điện tử.

so-ho-khau-so-tam-tru-bi-khai-tu-02

2 việc cần làm trước khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị khai tử

Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Như đã nói ở trên, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và thay thế bằng cơ sở dữ liệu điện tử. Do đó, người dân cần cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Luật Căn cước công dân quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Điều 9 của luật này nêu rõ, thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu...

Người dân chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cập nhật nhưng thông tin chưa chính xác thì nên nhanh chóng đi cập nhật lại để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính từ ngày 1/1/2023.

Làm Căn cước công dân gắn chíp

so-ho-khau-so-tam-tru-bi-khai-tu-03

Những thông tin liên quan về cư trú của công dân đều được cập nhật tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan công an sẽ sử dụng số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác (theo điều 12 Luật Căn cước công dân).

Vì vậy, người dân đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số (tức là chưa biết số định danh cá nhân) sẽ rất khó khăn trong việc xin xác nhận thông tin về cư trú.

Để tránh rắc rối và phiền phức khi thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng vào cuối năm 2022, người dân đến độ tuổi làm CCCD nhưng chưa đi làm thì nên làm ngay.