3 nhóm cán bộ, công viên chức được tăng lương 80% từ ngày 10/11/2022

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định mới nhất, thời gian sắp tới sẽ có nhiều đối tượng thuộc diện tăng lương.

3 nhóm cán bộ, công viên chức được tăng lương 80% từ ngày 10/11/2022

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg được Chính phủ ban hành ngày 22/09/2022, quy định rõ mức chi tiền lương đối với cán bộ, công viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Quy định được áp dụng đối với các đối tượng trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm:

 - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân;

- Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của ngành lao động - thương binh và xã hội.

Phần tiền lương tăng thêm 80% không bao gồm các loại phụ cấp: công vụ, thâm niên nghề, trách nhiệm theo nghề, ưu đãi giáo dục, thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, làm đêm, làm thêm giờ.

Đồng thời, số tiền tăng thêm cũng không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn và được thực hiện đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

12

Thêm chức danh và nâng hệ số lương cho trợ giúp viên pháp lý

Thông tư số 05/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp đã ban hành ngày 05/9/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.

Theo đó, viên chức trợ giúp viên pháp lý đã được bổ sung chức danh hạng I với hệ số lương  từ 6.20 đến 8.00.

So với trước đây, tại Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV thì viên chức trợ giúp viên pháp lý chỉ được xếp hạng chức danh hạng III, hạng II, có hệ số lương cao nhất là 6.78.

Và bảng lương của trợ giúp viên pháp lý từ ngày 20/10/2022 sẽ như sau:

9

Nội dung Thông tư cũng quy định điều kiện về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để viên chức được bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý hạng I như:

Phải nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như pháp luật; thực hiện thành thạo nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; Được Cục Trợ giúp pháp lý xác nhận thực hiện ít nhất là 02 vụ việc tố tụng thành công tại Tòa án cấp cao, Tòa án quân sự Trung ương trở lên; Có năng lực hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho trợ giúp viên pháp lý hạng II, hạng III; Đã chủ trì thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý hoặc đánh giá hiệu quả ít nhất 20 vụ việc...

Một số viên chức lưu trữ được tăng lương từ 15/10/2022

Về việc xếp lương viên chức viên lưu trữ được quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BNV. Theo đó, từ ngày 15/10/2022 sẽ có một số đối tượng được tăng lương.

Cụ thể tại Điều 14 Thông tư này:

8

Hiện nay, cách xếp lương viên chức lưu trữ được quy định tại Điều 5 Thông tư 08/2015 của Bộ Nội vụ như sau:

- Lưu trữ viên chính: Cách xếp lương như viên chức A2 - hệ số lương từ 4,0 - 6,38.

- Lưu trữ viên: Cách xếp lương như viên chức A0 - hệ số lương từ 2,1 - 4,89.

- Lưu trữ trung cấp: Cách xếp lương như viên chức loại B - hệ số lương từ 1,86 - 4,06.