4 quy định quan trọng liên quan đến việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức được tăng lên 1,8 triệu đồng.

Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu từ 1/7/2023

Hiện nay, theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1/7/2023, Nghị định 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và mức lương cơ sở được tăng lên 1.800.000 triệu đồng.

tang-luong-co-so-01

Các nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019).

- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019).

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019).

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 33/2012/NĐ-CP).

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

tang-luong-co-so-02

Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng dùng để làm gì?

Mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để tính các khoản tiền sau:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng tại mục 3;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

tang-luong-co-so-03

12 khoản tiền của người lao động sẽ tăng khi tăng lương cơ sở

- Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau;

- Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

- Tăng mức hướng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản;

- Tăng mức trợ cấp một lần;

- Tăng mức trợ cấp hằng tháng;

- Tăng mức trợ cấp phục vụ;

- Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tăng hơn 11 triệu đồng;

- Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật;

- Điều chỉnh mức lương hưu hằng tháng người lao động được nhận;

- Trợ cấp mai táng tăng lên mức 18.000.000 đồng;

- Điều chỉnh mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân khi NLĐ qua đời;

- Tăng mức hưởng lương hưu với người lao động vừa đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện;

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link