Chứng thực Giấy khai sinh ở đâu? Chi phí hết bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Giấy khai sinh là giấy tờ cá nhân quan trọng, dùng nhiều trong các giao dịch, thủ tục hành chính. Thay vì dùng Giấy khai sinh bản gốc bạn có thể dùng bản chứng thực. Vậy chứng thực Giấy khai sinh ở đâu?

Chứng thực Giấy khai sinh ở đâu?

Chứng thực Giấy khai sinh là chứng nhận bản sao (bản photo, bản in,…) đúng với nội dung của bản chính sau khi ăn cứ vào bản chính.

Theo đó, nơi có thẩm quyền chứng thực bảo sao Giấy khai sinh từ bản chính được quy định chi tiết tại Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP như sau:

- Phòng Tư pháp cấp huyện: Người thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của phòng Tư pháp và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp.

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Người ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài: Người thực hiện chứng thực là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự.

- Tổ chức hành nghề công chứng gồm văn phòng công chứng và phòng công chứng. Người thực hiện chứng thực là công chứng viên.

Như vậy, người yêu cầu chứng thực có thể thực hiện chứng thực ở bất cứ đâu mà không bị phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu. Chỉ cần người yêu cầu chứng thực Giấy khai sinh có đủ hồ sơ, giấy tờ, bản chính theo quy định.

Theo đó, người yêu cầu cần mang theo bản chính Giấy khai sinh hoặc Giấy khai sinh bản cấp lại để người có thẩm quyền thực hiện photo, in ấn,… và đối chiếu bản chính này và thực hiện chứng thực.

Trường hợp Giấy khai sinh là văn bản của nước ngoài hoặc do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi yêu cầu chứng thực bản sao trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Chứng thực Giấy khai sinh hết bao nhiêu tiền?

Lệ phí chứng thực Giấy khai sinh đã được hướng dẫn theo quy định của Điều 4 Thông tư 226/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau: Phí chứng thực bản sao từ bản chính Giấy khai sinh là 2.000 đồng/trang. Nếu giấy tờ có từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng tối đa không được thu quá 200.000 đồng/bản.

Vì Giấy khai sinh thường chỉ có 01 trang nên nếu chứng thực Giấy khai sinh, với mỗi bản người yêu cầu công chứng sẽ phải nộp 2.000 đồng/trang.

Lưu ý: Việc chứng thực Giấy khai sinh không nằm trong danh sách các loại thủ tục được miễn lệ phí chứng thực. Vì vậy, mọi trường hợp đi chứng thực Giấy khai sinh đều phải nộp lệ phí chứng thực theo mức phí quy định ở trên.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn