Clip: 10 phương pháp tạo phước đức cho con người của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

( PHUNUTODAY ) - Đức Phật dạy rằng hạnh phúc là một trong bảy tố yếu của sự giác ngộ.