Cố nhân dạy: Giúp đỡ người khác nhưng nếu chứa 3 tạp niệm sau, sẽ hứng chịu báo ứng nặng nề

( PHUNUTODAY ) - Xưa nay, giúp đỡ người khác tức là tích nghiệp lành cho mình. Thế nhưng nếu lòng chứa 3 tạp niệm sau, sẽ hứng chịu báo ứng nặng nề.

1. Muốn được danh tiếng hơn người

co nhan 2

Cố nhân dạy: Phàm những kẻ làm việc thiện, giúp người nhưng lòng không thiện, luôn mưu cầu danh lợi, thậm chí so kè với người khác, chẳng những không nhận được phúc báo, mà còn chịu báo ứng nặng nề. Làm việc thiện mà muốn được danh tiếng hơn người là tâm lý của những kẻ ngụy trí thức, đạo đức giả, tiểu nhân. Cho người khác một nắm gạo sẽ luôn khua chiêng gõ trống để cả thiên hạ cũng biết đến, trầm trồ ngưỡng mộ. Ngược lại bậc quân tử, sẽ lòng trong trí sáng sáng sẽ luôn vô tư, tâm địa đơn giản, xem hành thiện là niềm vui, không cần được người khác biết đến.

2. Muốn được nhận lại, báo ân

co nhan

Cố nhân dạy: Giúp người khác là một hành động đẹp, đừng cầu mong được báo đáp. Vì vốn dĩ ân nghĩa quá sâu, nhiều người muốn đáp lại cũng lực bất tòng tâm. Những kẻ tiểu nhân có tâm cơ, luôn hành thiện có mục đích. Hôm nay cho người khác một nắm thóc, ngày mai họ phải trả đủ, thậm chí còn phải kèm theo một miếng thịt. Như vậy có khác gì cho vay nặng lãi? Và kẻ cho vay nặng lãi sẽ không bao giờ được phủ độ, thậm chí còn phải chịu nghiệp báo nặng nề. 

Xưa nay, kẻ hành thiện luôn nghiêm khắc với chính mình. Giúp người không cần nhận lại. Bởi họ luôn có một tấm lòng, để gió cuốn đi. 

3. Muốn lợi dụng, biến người khác thành "nô lệ" của mình

Xưa nay, những kẻ quá tính toán, thậm chí tâm cơ hiểm độc, giúp người khác luôn có mục đích. Họ muốn người khác mắc nợ, thậm chí trở thành nô lệ, lợi dụng mưu cầu bất chính. Loại người này còn hiểm độc hơn lang sói, một khi đã mang ơn, thoát khỏi một kiếp khổ, nhưng lại rơi vào một kiếp khổ khác còn bất hạnh trăm bề. Thậm chí còn trở thành công cụ, để họ "mượn đao giết người", làm chuyện bất chính.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/co-nhan-day-giup-do-nguoi-khac-nhung-neu-chua-3-tap-niem-sau-se-hung-chiu-bao-ung-nang-ne-search/

/Khoevadep

Xuân Quỳnh