Đào tạo nâng cao năng lực quản lý hoạt động tài chính vi mô tới Phát triển Tài chính toàn diện tại Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Trong tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội, Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa , đã tổ chức thành công chương trình tập huấn “Quy định chính sách của hoạt động tài chính vi mô hướng tới tài chính toàn diện tại Việt Nam”

Chương trình tập huấn được tài trợ bởi Quỹ Citi - Ngân hàng Citibank Việt Nam - tổ chức tài trợ đã đồng hành cùng Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam từ năm 2007 tới nay, với mục tiêu hỗ trợ phát triển hoạt động tài chính vi mô hướng tới phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam. Quỹ Citi là tập đoàn cung cấp các dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, ưu tiên hỗ trợ 3 lĩnh vực chính: giáo dục tài chính, giáo dục cho thế hệ trẻ, hỗ trợ cộng đồng và doanh nhân. Chi tiết về Qũy Citi – Ngân hàng Citibank Việt Nam tại Website: www.citifoundation.com       www.citigroup.com hoặc www.citi.com

Học viên tham gia Tập huấn

Học viên tham gia Tập huấn

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về quy định vận hành và quản lý hoạt động tài chính vi mô, đảm bảo quản lý hiệu quả và đúng quy định pháp luật hiện hành; đồng thời hướng tới mục tiêu chuyển đổi thành Tổ chức tài chính vi mô chính thức có hoạt động bền vững và chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Học viên thảo luận & giải đáp thắc mắc

Học viên thảo luận & giải đáp thắc mắc

Khóa tập huấn nhằm giúp các học viên hiểu và nâng cao năng lực quản lý tài chính và hệ thống kế toán của chương trình/dự án Tài chính vi mô nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả và đúng quy định pháp luật hiện hành; đồng thời hướng tới mục tiêu chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô chính thức hoạt động bền vững và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Chương trình tập huấn diễn ra trong không khí cởi mở, Giảng viên đã giải thích tư vấn các quy định chính sách trong hoạt động tài chính vi mô; giải đáp thắc mắc của học viên, trao đổi và cùng thống nhất nội dung đề xuất sửa đổi Khuôn khổ hoạt động tài chính vi mô hướng tới tài chính toàn diện.

Sau các khóa tập huấn này, các học viên sẽ tự rà soát và lập kế hoạch hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính của tổ chức mình. Học viên đánh giá cao về nội dung và phương pháp đào tạo “qua chương trình đào tạo này, tôi đã học được nhiều nội dung mới và sẽ rà soát để hoàn thiện hệ thống nội bộ của mình trong thời gian tới” Chị Nghĩa, Giám đốc Qũy phát triển Phụ nữ huyện Điện Biên cho biết.

Thông qua chương trình, các học viên đã được hướng dẫn tích hợp/ hoàn thiện hệ thống kế toán của các chương trình/ dự án Tài chính vi mô hướng tới đáp ứng yêu cầu hệ thống kế toán của các tổ chức tài chính vi mô chính thức; giải đáp các thắc mắc theo các nội dung đưa ra tại buổi tập huấn.

Hội nghị thường niên Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam năm 2022

Hội nghị thường niên Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam năm 2022

Cũng trong chuỗi Chương trình sự kiện này, Nhóm Công tác tài chính vi mô Việt Nam đã cùng nhau tổng kết hoạt động MFWG 2022 và xây dựng định hướng hoạt động năm 2023; trao đổi và thống nhất kế hoạch hành động cụ thể, tiếp tục đóng góp hoàn thiện quy định chính sách cho hoạt động Tài chính vi mô. Chi tiết về MFWG tại website https://microfinance.vn

TAGS: