Duy nhất 1 đối tượng được nâng mức hưởng BHYT từ 80% lên 100%, là ai?

18:04, Thứ ba 21/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Từ tháng 7/2024, ba nhóm đối tượng này sẽ được tận hưởng mức tối đa các quyền lợi từ Bảo Hiểm Y Tế (BHYT).

Đối tượng nào được nâng mức hưởng BHYT?

Thứ nhất, đối với người tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc (có mã đối tượng là KC) sẽ được đổi mã mức hưởng BHYT từ 80% sang 100%.

Thứ 2, đối với người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (có mã đối tượng PV) sẽ được đổi mã mức hưởng BHYT từ 80% sang 95%.

Người tham gia sử dụng ứng dụng VssID để kiểm tra quyền lợi BHYT được hưởng theo quy định trên, sử dụng thẻ BHYT cũ hoặc CCCD có gắn chip để đi khám, chữa bệnh.

Người tham gia sử dụng ứng dụng VssID để kiểm tra quyền lợi BHYT được hưởng theo quy định trên, sử dụng thẻ BHYT cũ hoặc CCCD có gắn chip để đi khám, chữa bệnh.

Về việc bổ sung một số nhóm người được nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH TPHCM đề nghị cơ quan quản lý đối tượng khẩn trương phối hợp với cơ quan BHXH kiểm tra, rà soát, lập danh sách để cấp thẻ BHYT cho những người được bổ sung.

Thứ nhất là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Nhóm này có mã đối tượng ký hiệu là TG và mã hưởng ký hiệu bằng số 3.

Thứ 2 là những người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. Nhóm này có mã đối tượng ký hiệu là AK và mã hưởng ký hiệu bằng số 2.

Thứ 3 là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhóm này có mã đối tượng ký hiệu là DS và mã hưởng ký hiệu bằng số 3.

Đối với những người đang tham gia BHYT bắt buộc tại Điều 1, Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do cơ quan BHXH đóng) nhưng cũng thuộc các trường hợp được nâng mức hưởng BHYT trên thì đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng hướng dẫn người tham gia nộp hồ sơ để được cơ quan BHXH điều chỉnh mã hưởng BHYT.

Đối với trường hợp đang tham gia BHYT theo nhóm học sinh, sinh viên hoặc BHYT hộ gia đình thì hướng dẫn người tham gia liên hệ nhà trường hoặc tổ chức dịch vụ thu để nộp hồ sơ hoàn trả tiền đóng thừa theo quy định.

Đối với trường hợp đang tham gia BHYT theo nhóm học sinh, sinh viên hoặc BHYT hộ gia đình thì hướng dẫn người tham gia liên hệ nhà trường hoặc tổ chức dịch vụ thu để nộp hồ sơ hoàn trả tiền đóng thừa theo quy định.

Điều kiện được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh

Đăng ký và tham gia Bảo Hiểm Y Tế (BHYT) là điều kiện tiên quyết để được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Đối tượng được quyền lợi bao gồm những người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Sử dụng dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế được BHYT chấp nhận là điều kiện để được chi trả 100% chi phí.

Hồ sơ y tế đầy đủ và chính xác là yếu tố quan trọng để chứng minh việc sử dụng dịch vụ y tế và yêu cầu chi trả chi phí.

Tuân thủ các quy định và thủ tục của Bảo hiểm xã hội và cơ quan y tế là điều kiện để hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc