Học 'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam makeup Lạc Thần trong 'Diên Hy công lược'

( PHUNUTODAY ) - Chỉ mất vài phút đơn giản làm theo Tần Lam là bạn có thể tự hóa trang "Phú Sát Hoàng Hậu" múa điệu Lạc Thần mê hoặc lòng người đang sốt xình xịch trong "Diên Hy công lược".