Năm 2023 đi khám bệnh: Nhìn ký hiệu này trên BHYT biết ngay mức hưởng cao nhất là bao nhiêu?

08:51, Thứ ba 23/05/2023

( PHUNUTODAY ) - Thẻ BHYT mẫu mới chỉ còn 10 ký hiệu thay vì 15 ký hiệu như mẫu cũ. Trong đó, có một vị trí sẽ ghi mức hưởng tối đa của người bệnh.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Từ ngày 1/4/2021, trên thẻ mới mã thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ còn lại 10 ký tự số thay vì 15 ký tự như trước đây. Bên cạnh mã số thẻ BHYT, trên thẻ BHYT mới sẽ in mã mức hưởng và mã nơi đối tượng sinh sống.

- Mã mức hưởng BHYT: được in (1 ký tự: theo số thứ tự từ 1 đến 5) ký hiệu mức hưởng của người tham gia BHYT.

Căn cứ Quyết định 1351/QĐ-BHXH, tương ứng với từng ký tự, người tham gia BHYT sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo các mức sau:

Thẻ BHYT mẫu cũ

Thẻ BHYT mẫu cũ

- Số 1: Được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Số 2: Được thanh toán 100% chi phí (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở. Người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả 5% phần còn lại.

- Số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở. Người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả 20% phần còn lại.

thebaohiem2jpg-509

- Số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí, kể cả chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển.

Một tháng lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng. Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Nếu bạn ở Hà Nội, có ký hiệu mức hưởng là số 4, bạn được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT.

Trong trường hợp điều trị nội trú trái tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến Trung ương, bạn sẽ được hưởng 32%. Trường hợp trên thẻ có mã nơi sinh sống là K1, K2 hoặc K3 sẽ được 80% (K1, K2 là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; K3: là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo).

Điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, bạn sẽ được hưởng 80% chi phí trong phạm vi hưởng BHYT.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Min Min