Người lao động đóng đủ BHXH 24 năm, nghỉ hưu năm 2023 hưởng lương hưu thế nào?

15:25, Thứ hai 16/01/2023

( PHUNUTODAY ) - Người lao động nếu đóng đủ BHXH 24 năm và nghỉ hưu từ năm 2023 thì sẽ nhận được mức lương hưu hàng tháng như sau.

Theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi Điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.

Theo đó, Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Như vậy, lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2023 đóng đủ 24 năm BHXH thì được hưởng lương hưu bằng 53% tiền lương tháng đóng BHXH.

Còn lương hưu của lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2023 được tính như sau:

- Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

 - Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Do đó, lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2023, đóng đủ 25 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 63% tiền lương tháng đóng BHXH.

Ngoài ra, kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không thay đổi nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm.

Số năm đóngBHXH để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa được tính như sau:

Số năm đóng BHXH để hưởng lương tối đa = (Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45%, xét theo năm về hưu) + 15

Như vậy, lao động nam nghỉ hưu năm 2023 phải đóng BHXH đủ 20 năm mới được tính hưởng tỷ lệ 45%. Và phải tham gia BHXH 35 năm, lao động nam mới được hưởng lương hưu tối đa 75%.

Đối với lao động nữ, số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu tối đa không khác so với năm 2022, cụ thể là 30 năm do cách tính lương không thay đổi.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy