Những thay đổi về chính sách tiền lương năm 2021, ai cũng cần nắm rõ

( PHUNUTODAY ) - Từ năm 2021, nhiều chính sách về tiền lương cho người lao động có nhiều sự thay đổi.

Lao động nữ tới ngày đèn đỏ vẫn đi làm có thể được nhận thêm lương

Theo điểm a khoản 3 điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định, lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào giờ làm việc hưởng đủ lương.

Số ngày có thời gian nghỉ này do các bên thỏa thuận nhưng tối thiểu là 03 ngày/tháng.

Nếu không có nhu cầu nghỉ, lao động nữ đi làm đầy đủ trong những ngày này có thể được nhận thêm tiền lương theo quy định tại điểm c khoản 3 của điều này.

Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương

Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp.

Tuy nhiên, người được ủy quyền có nhận được tiền lương của người lao động hay không sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố là việc ủy quyền phải hợp pháp và người sử dụng lao động đồng ý.

Trước đó nội dung này không được quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Việc cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương được cho là hợp lý, nhất là trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn không thể trực tiếp nhận lương.

thay_doi_chinh_sach

Quyền của người lao động khi không được trả lương đúng hạn

Người lao động có thể nghỉ việc ngay không cần báo trước nếu không được trả lương đúng hạn. Theo điểm b, khoản 2 điều 35 BLLĐ 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước nếu người sử dụng lao động không trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn.

Trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng lương nguyên ngày

Điều 115 của Bộ luật lao động 2019, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong các trường hợp:

- Kết hôn nghỉ 3 ngày

- Con đẻ, con nuôi kết hôn nghỉ 1 ngày

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi qua đời được nghỉ 3 ngày.

Không còn lương tối thiểu ngành

Bộ luật Lao động quy định, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Điều 91 Bộ luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành. Tuy nhiên, tại Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu chỉ còn được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ. Như vậy, mức lương tối thiểu ngành sẽ không còn được áp dụng từ 1.1.2021.

Cũng từ năm 2021, Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, trong đó bao gồm cả tiền lương tối thiểu vùng, tiền lương tối thiểu theo giờ và tiền lương tối thiểu theo tháng. Trước đó, tại Bộ luật Lao động 2012 chỉ quy định Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng.

Ngoài ra, trong Bộ luật Lao động 2019 cũng bổ sung thêm các tiêu chí điều chỉnh lương tối thiểu, bao gồm: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Trước đó, ở Bộ luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu vùng điều chỉnh chỉ dựa trên 3 căn cứ gồm: nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường.