Số CCCD gắn chip chứa thông tin gì về chủ thẻ?

( PHUNUTODAY ) - Số thẻ CCCD gắn chíp chính là số định danh cá nhân. Dãy số gồm 12 chữ số ẩn chứa những thông tin quan trọng về một người.

Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, dãy số trên thẻ CCCD gắn chip bao gồm 12 số tự nhiên, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỹ, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

cccd-gan-chip-03

3 số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh

Nhìn vào 3 số đầu tiên có thể biết được nơi sinh của một người. Đó có thể là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh.

Danh mục mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh được ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BCA như sau:

cccd-gan-chip-01

Các số còn lại trong 12 chữ số in trên thẻ CCCD gắn chip là mã giới tính, năm sinh và dãy 6 số ngẫu nhiên. Cụ thể như sau:

Chữ số tiếp theo sau 3 số đầu CCCD là mã thế kỷ và mã giới tính của công dân

Trong đó, mã thế kỹ và mã giới tính được quy định như sau:

- Thế kỷ 20 (sinh ra từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1.

- Thế kỷ 21 (sinh ra từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3.

- Thế kỷ 22 (sinh ra từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5.

- Thế kỷ 23 (sinh ra từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7.

- Thế kỷ 24 (sinh ra từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9.

2 chữ số tiếp sau mã giới tính là mã năm sinh

Thể hiện hai số cuối năm sinh của công dân.

6 số cuối là dãy số ngẫu nhiên

cccd-gan-chip-02

Ý nghĩa của dãy số ở mặt sau CCCD gắn chip

Mặt sau CCCD gắn chip có một dãy bao gồm cả số, chữ và ký hiệu. Dãy ký tự này được gọi là MRZ.

cccd-gan-chip-06

Dòng MRZ chính là khu vực để máy quét đọc chip, nắm giữ nhiều thông tin quan trọng về nhân thân của chủ thẻ.

Tuy nhiên, ký tự ở dòng MRZ nếu chỉ đọc bằng mắt thường thì sẽ không có nghĩa. Để đọc được thông tin phải sử dụng máy chuyên dụng của cơ quan chức năng, dòng ký tự này sẽ cho biết thông tin đầy đủ về chủ thẻ.