Sống trên đời muốn 'nên cơm nên cháo' thì mỗi người phải học cách 'mặt dày' ở những phương diện này

( PHUNUTODAY ) - Làm người, trên con đường của cuộc sống thì sẽ luôn gặp những khó khăn và nghịch cảnh. Khi rơi vào khó khăn ai rồi cũng sẽ mất phương hướng, lúc này nếu không có tâm lý vững, kiên cường thì rất dễ gục ngã.

1. Sống trên đời, muốn sinh tồn phải biết cách ''mặt dày''

Làm người, muốn không phải lo cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc quanh năm thì chúng ta nhất định phải biết cách kiếm tiền, biết phấn đấu. Vậy nhưng con người sống trên đời, tiền đâu nào dễ kiếm như vậy được. Mỗi một cơ hội để do mình tự tạo ra và nỗ lực giành lấy. Một người muốn sống tốt và sống đủ thì nhất định phải nỡ lực thật nhiều.

Bởi thế nên, khi có cơ hội xuất hiện thì nhất định bạn phải dành lấy, hãy bỏ cái thói sĩ diện, mặc kệ thiên hạ có nói gì, đàm tiếu ra sao thì đó là việc của họ. Một khi đã thành công thì mọi khổ tận cam lai đều không là gì cả. Khi bạn thành công thì tự khắc bạn có tiếng nói, bạn nói gì cũng sẽ khiến người khác đề cao bạn.

photo1532741304219-1532741304219338556478

2. Muốn có quan hệ và tài nguyên, phải học cách 'mặt dày''

Mỗi một người, muốn có địa vị trong xã hội thì hãy bắt buộc mình phải có mối quan hệ và tài nguyên nhất định. Có câu: "Quan hệ là tài nguyên, tài nguyên là tiền tài". Nhiều khi quan hệ và tài nguyên đều dựa vào vào việc chúng ta mặt dày.

Còn những kẻ nhát san, sợ mất mặt, sợ mất thể diện thì cho dù có cơ hội ngang qua thì cũng không biết nắm bắt. Thế nên muốn dành lấy cơ hội thì hãy loại bỏ siex diện của mình. Vậy thì dần dần, mọi người rồi cũng sẽ có những cái nhìn khác về họ, mong muốn hợp tác với họ.

3. Gặp nghịch cảnh muốn làm lại từ đầu phải học cách mặt dày

photo1528097539902-1528097539902760176818

Làm người, trên con đường của cuộc sống thì sẽ luôn gặp những khó khăn và nghịch cảnh. Khi rơi vào khó khăn ai rồi cũng sẽ mất phương hướng, lúc này nếu không có tâm lý vững, kiên cường thì rất dễ gục ngã. Khi rơi vào nghịch cảnh chúng ta hãy biết cách mặt dày, từ bỏ những cái tôi cao hơn núi thái sơn của mình rồi cố gắng dành lấy những cơ hội mới.

4. Muốn có tình yêu đẹp, phải học cánh 'mặt dày'

Làm người muốn sống sao cho rực rỡ trong tình yêu thì nhất định phải mặt dày. Thích ai đó thì hãy nói ra, thích ai thì hãy theo đuổi đến cùng. Đừng sợ bị từ chối cũng đừng sợ bị cực tuyệt. Bạn không thử thì sao biết được kết quả sẽ ra sao.