Thời điểm chứng minh nhân dân bị 'khai tử'

( PHUNUTODAY ) - Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 quy định thời điểm chứng minh nhân dân (CMND) hết giá trị sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

Thời điểm chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng

Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước (có hiệu lực kể từ 1/7/2024). Với việc đổi tên gọi từ Luật Căn cước công dân (CCCD) sang luật Căn cước, thẻ CCCD cũng sẽ có tên gọi mới là thẻ Căn cước.

Điều 46 Luật Căn cước quy định về chuyển tiếp quy định rõ: Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (1/7/2024) có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.

Khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước nêu rõ về giá trị sử dụng của Chứng minh nhân dân. Cụ thể: "Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng."

cmnd-01

Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 46 quy định: "Thẻ CCCD, CMND hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024".

Như vậy, theo quy định mới, mọi CMND đều phải thực hiện đổi sang thẻ Căn cước từ 1/1/2025.

Có bắt buộc đổi thẻ CCCD sang thẻ Căn cước không?

Khi đổi cách gọi thẻ CCCD sang thẻ Căn cước thì vấn đề được nhiều người thắc mắc là liệu có phải đổi từ thẻ CCCD sang thẻ Căn cước hay không.

Về vấn đề này, Điều 46 Luật Căn cước nêu rõ: "Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ, được cấp đổi sang thẻ Căn cước khi công dân có yêu cầu".

cmnd

Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2024. Do đó, người có thẻ CCCD cấp trước ngày 01/07/2024 không phải đổi sang thẻ Căn cước mà được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong thẻ. Ngoài ra, người đang có thẻ CCCD nếu muốn đổi sang thẻ Căn cước thì có thể thực hiện thủ tục cấp đổi.

Bỏ quê quán và vân tay trên thẻ Căn cước

Theo quy định mới tại Luật Căn cước, nội dung trên thẻ Căn cước gồm các thông tin được mã hóa và các thông tin được in trên thẻ bao gồm

- Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Dòng chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc";

- Dòng chữ "CĂN CƯỚC";

- Ảnh khuôn mặt;

- Số định danh cá nhân;

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Nơi đăng ký khai sinh/Nơi sinh;

- Quốc tịch;

- Nơi cư trú;

- Ngày, tháng, năm cấp thẻ và ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng;

- Nơi cấp: Bộ Công an.

Như vậy, so với quy định trong Luật CCCD năm 2014, thẻ Căn cước đã bỏ mục quê quán thay vào đó là nơi đăng ký khai sinh hoặc nơi sinh; và nơi cư trú; bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng.

Thẻ Căn cước được cấp cho người dưới 14 tuổi

Theo quy định hiện hành, thẻ CCCD chỉ được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Tuy nhiên, theo Luật Căn cước có hiệu lực từ 01/07/2024, người từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ Căn cước; công dân dưới 14 tuổi nếu có nhu cầu thì thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước.