Có điều gì mới và khác biệt trên thẻ 'Căn cước' so với 'Căn cước công dân'?

( PHUNUTODAY ) - Đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước có thay đổi những thông tin trên thẻ hay không, hãy cùng tìm hiểu.

Thông qua quyết định đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước

Sáng 27/11, Quốc hội đã chính thức qua Luật Căn cước với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, Luật gồm 7 chương, 46 điều trong đó có việc đổi tên Luật Căn cước và thẻ căn cước.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sử dụng tên gọi Luật Căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số.

cccd2

Với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước cùng với hình thức, phương thức quản lý số bảo đảm tính đại chúng, việc đổi tên thành thẻ căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của Chính phủ.

Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch về hành chính, dân sự ngày càng tiện lợi.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết nội dung này đã xin ý kiến Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị đồng thuận, thống nhất cao về việc sử dụng tên gọi Luật Căn cước, thẻ căn cước.

Theo đó, thẻ “căn cước công dân” được đổi tên thành thẻ “căn cước”.

Luật Căn cước sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

Không in vân tay, đặc điểm nhân dạng lên mặt thẻ căn cước

Về mặt nhìn, bên cạnh việc đổi tên, trên thẻ căn cước cũng có một số thay đổi so với thẻ căn cước công dân.

Cụ thể, theo quy định mới, thông tin được in trên thẻ căn cước bao gồm: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng chữ “CĂN CƯỚC”, ảnh khuôn mặt; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quốc tịch; nơi cư trú; ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng, nơi cấp.

Như vậy, so với mẫu thẻ CCCD hiện nay, thông tin “quê quán” được thay bằng “nơi đăng ký khai sinh”; “nơi thường trú” được thay bằng “nơi cư trú”. Thẻ căn cước cũng sẽ không có thông tin về vân tay, đặc điểm nhân dạng của công dân.

Thay vào đó, thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, nhóm máu, số CMND 9 số, tôn giáo, thông tin nhân dạng, thẻ BHYT, giấy phép lái xe… sẽ được mã hóa, lưu trữ trong chip.

cccd

Thẻ căn cước công dân còn hạn sử dụng không cần đổi

Về mặt ý nghĩa, Luật Căn cước 2023 quy định: Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học của một người; thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước cấp.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc sử dụng tên gọi thẻ căn cước là phù hợp, bao hàm đầy đủ thông tin về căn cước của công dân.

Ngoài ra, với việc mở rộng, tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước vừa nhằm hướng tới mục tiêu quản lý nhà nước về căn cước toàn diện hơn, đầy đủ hơn, vừa tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng thông tin cá nhân cũng như các thông tin trên các loại giấy tờ khác để phục vụ các hoạt động khác trong xã hội như: giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện hệ sinh thái trong việc kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, việc đổi tên thẻ căn cước không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân.

Bởi, Luật quy định người dân có thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15-1-2024 đến trước ngày 30-6-2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-6-2024.

Ngoài trường hợp trên, những thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1-7-2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Chỉ khi nào công dân có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Bên cạnh đó, trong các trường hợp phải cấp đổi thẻ căn cước, Điều 24 của Luật Căn cước cũng không quy định phải đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước nếu thẻ đang còn thời hạn sử dụng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link