Tiền lương của giáo viên từ 1/7/2024 tăng bao nhiêu?

08:23, Chủ nhật 03/03/2024

( PHUNUTODAY ) - Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Lương giáo viên từ 01/7/2024 tăng bao nhiêu?

Ngày 09/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương mới từ 01/7/2024.

Tiền lương giáo viên sau 1/7/2024 dự kiến tăng 30%

Tiền lương giáo viên sau 1/7/2024 dự kiến tăng 30%

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chính sách tiền lương mới từ 01/7/2024 sẽ ảnh hưởng lớn đến chế độ lương của công chức, viên chức nói chung và giáo viên nói riêng thông qua một số điểm đáng chú ý như:

Tiền lương trung bình có thể tăng khoảng 30%

Chính sách tiền lương mới sẽ mở rộng quan hệ tiền lương, theo đó mức lương thấp nhất của công chức, viên chức có thể sẽ tăng khá cao. Cụ thể:

  • Mức lương trung bình của công chức, viên chức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68.

  • Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương có thể tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương.

Viên chức sẽ được nhận thêm một số khoản phụ cấp

Viên chức sẽ được nhận thêm một số khoản phụ cấp

Các khoản phụ cấp mà viên chức được hưởng 

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 và Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thì 09 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024 bao gồm:

(1) Phụ cấp kiêm nhiệm.

(2) Phụ cấp thâm niên vượt khung.

(3) Phụ cấp khu vực.

(4) Phụ cấp trách nhiệm công việc.

(5) Phụ cấp lưu động.

(6) Phụ cấp ưu đãi theo nghề.

(7) Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

(8) Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

(9) Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Mộc