Từ 1/7, tiền lương đóng BHXH thay đổi

( PHUNUTODAY ) - Bắt đầu từ ngày 1/7, khi tiền lương cơ sở thay đổi, tiền lương đóng BHXH cũng sẽ thay đổi theo.

Theo quy định hiện hành, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Riêng với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là 1.300.000 đồng/tháng (bằng lương cơ sở).

Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Mức lương đóng BHXH sẽ thay đổi khi lương cơ sở thay đổi từ ngày 1/7

Mức lương đóng BHXH sẽ thay đổi khi lương cơ sở thay đổi từ ngày 1/7

Trường hợp tiền lương tháng của các đối tượng nêu trên cao hơn 26.000.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 26.000.000 đồng.

Nhưng khi Nghị quyết 49 của Quốc hội ban hành quy định mới về mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2018 tăng lên thành 1.390.000 đồng/tháng dẫn tới việc tiền lương tối đa tính đóng BHXH bắt buộc thay đổi.
Cụ thể như sau: Bắt đầu từ 1/7/2018, nếu lương tháng của các đối tượng đã quy định nói trên cao hơn mức 27.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở mới) thì lương tính đóng BHXH sẽ bằng mức 27.800.000 đồng.

Cùng với đó, tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là 1.390.000 đồng/tháng (bằng lương cơ sở mới).

Mức lương trần tối đa đóng BHXH tăng lên 27.800.000 đồng

Mức lương trần tối đa đóng BHXH tăng lên 27.800.000 đồng

Cách tính số tiền phải đóng BHXH bắt buộc cụ thể như sau:

Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Người lao động chỉ đóng BHXH trên mức lương, một số khoản phụ cấp lương và một số khoản bổ sung khác.