Tứ đại mỹ nhân thời cổ Trung Quốc: Người trở thành phi tử được sủng ái, người có kết cục bi thảm

( PHUNUTODAY ) - Lịch sử Trung Quốc nổi tiếng với rất nhiều mỹ nhân. Nhan sắc của họ được lan truyền từ đời này sang đời khác. Cùng mang phận hồng nhan nhưng số mệnh của họ lại không giống nhau.

Tây Thi

Tây Thi sống vào cuối thời Xuân Thu. Nàng vốn là một cô gái giặt lụa Trữ La (phí Nam Chư Kị tỉnh Chiết Giang ngày nay) ở nước Việt. Vào năm 494 trước Công nguyên, nước Việt bị nước Ngô đánh bại, Việt vương là Câu Tiễn dâng Tây Thi cho Ngô vương Phù Sai. Từ đó, nàng trở thành một phi tử được Phù Sai rất sủng ái. Thế nhưng vào năm 473 trước Công nguyên, nước Việt diệt lại nước Ngô. Truyền thuyết kể lại rằng Tây Thi đã theo quan đại phu Phạm Lãi của nước Việt bỏ vào Tây Hồ.

Vương Chiêu Quân

Vương Chiêu Quân sống vào thời Tây Hán, tên Tường. Nàng vốn là một cung nữ của Hán Nguyên Đế. Vào năm 33 trước Công nguyên, chúa Thiền Vu Hồ Hán Tà của thị tộc Hung Nô xin hoà thân với triều đình nhà Hán. Trước tình hình đó, Chiêu Quân tự nguyện xin đi xa lấy chúa Hung Nô và được phong là Ninh Hồ Yên Hung.

Vương Chiêu Quân đi hòa thân suốt hơn 60 năm thì cũng là khoảng thời gian mà Hung Nô và triều đình nhà Hán đối xử với nhau rất hòa mục. Có thể nói, Vương Chiêu Quân đã cống hiến rất nhiều cho an ninh quốc gia và quan hệ hòa mục giữa hai dân tộc.

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết cổ điển trứ danh Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nàng sống dưới đời Hán Hiến Đế (190 – 200 sau Công nguyên). Điêu Thuyền là ca kỹ trong phủ quan tư đồ Vương Doãn (chức quan quản lý ruộng đất và nhân khẩu trong nước).

Vì thái sư Đổng Trác chuyên quyền hoành hành tàn bạo, Điêu Thuyền muốn góp phẩn diệt trừ Đổng Trác đã tự nguyện hiến thân giúp Vương Doãn, dùng kế liên hoàn ly gián được quan hệ giữa Đổng Trác và con nuôi của hắn là đại tướng Lã Bố. Cuối cùng Điêu Thuyền đã mượn được tay Lã Bố giết Đổng Trác.

Dương Ngọc Hoàn

Dương Ngọc Hoàn sống vào đời Đường. Năm 745 sau Công nguyên, nàng được Đường Huyền Tông phong làm quý phi. Dương Ngọc Hoàn thực ra không quan tâm gì đến chuyện chính trị trong triều đình, nhưng vì nàng được Đường Huyền Tông hết sức yêu quý, cho nên không những chị và em gái nàng được phong làm phu nhân, mà đến người anh em con chú con bác của nàng là Dương Quốc Trung cũng có thể thao túng việc triều chính.

Năm 775 sau Công nguyên, An Lộc Sơn dấy binh làm loạn với danh nghĩa diệt trừ Dương Quốc Trung. Sau khi Dương Quốc Trung bị giết, Dương Ngọc Hoàn cũng bị treo cổ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn