Hanvico: 20 năm “xây” thương hiệu từ chất lượng

Hanvico: 20 năm “xây” thương hiệu từ chất lượng

Qua suốt hai thập kỷ, thương hiệu Hanvico đã tạo nên được vị trí riêng của mình trong thị trường chăn ga gối đệm tại Việt Nam. Để đạt được thành quả này đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ công-nhân viên trong suốt chặng đường 20 năm.

3 4 5 6 7