3 chính sách mới nhất về Bảo hiểm - Lao động - Công chức chính thức có hiệu lực, người lao động cần biết

( PHUNUTODAY ) - Nhiều chính sách mới về bảo hiểm, lao động và công chức vừa chính thức có hiệu lực.

1. Tiếp tục hỗ trợ tiền cho người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

3-chinh-sach-moi-nhat-ve-bao-hiem-lao-dong-cong-chuc-nguoi-lao-dong-can-biet_1

Bảo hiểm tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nội dung tại Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15, cụ thể:

- Sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

- Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Như vậy, hơn 414.000 người lao động sẽ được nhận tiền hỗ trợ từ 1,8-3,3 triệu đồng/người từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15. Lao động được hỗ trợ là đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (nộp hồ sơ đề nghị chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021) nhưng chưa được chi trả sẽ được giải quyết chậm nhất đến ngày 10/9/2022.

2. Người lao động vận hành công trình khí tối đa 12 giờ/ngày

3-chinh-sach-moi-nhat-ve-bao-hiem-lao-dong-cong-chuc-nguoi-lao-dong-can-biet_2

Thông tư 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/9/2022.

Theo thông tư, người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc, cụ thể như sau:

- Ca làm việc không quá 12 giờ mỗi ngày.

- Phiên làm việc tối đa là 7 ngày.

- Quy định làm thêm giờ đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí như sau:

+ Thời gian làm thêm giờ phải bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm.

+ Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP .

+ Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.

3. Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

3-chinh-sach-moi-nhat-ve-bao-hiem-lao-dong-cong-chuc-nguoi-lao-dong-can-biet_3

Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/9/2022.

Những công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 năm đến 05 năm. Các vị trí công tác sau đây sẽ áp dụng thông tư này:

- Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài.

- Thẩm định dự án.

- Đấu thầu và quản lý đấu thầu.

- Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.

- Quản lý quy hoạch.

- Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế.

- Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.

- Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi.