3 trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông

( PHUNUTODAY ) - Các trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020.

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đã quy định cụ thể các trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông. Cụ thể như sau:

Trường hợp được giảm một phần tiền phạt vi phạm giao thông

Theo khoản 38 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, ccác trường hợp giảm một phần tiền phạt gồm:

  • Cá nhân là người có đủ các điều kiện sau:

- Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền khi bị phạt tiền từ 02 triệu đồng trở lên mà đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn.

- Tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do các nguyên nhân trên và có xác nhận của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

  • Tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền khi bị phạt tiền từ 100 triệu đồng trở lên mà đang gặp khó khăn đặc biệt/đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh.

- Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt/đột xuất về kinh tế do các nguyên nhân trên và có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cấp trên trực tiếp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trường hợp được miễn phần tiền phạt vi phạm giao thông còn lại

Khoản 38 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 cũng quy định cá nhân, tổ chức nếu đã nộp một phần tiền phạt hoặc đã được giảm một phần tiền phạt cũng có thể được miễn nốt phần tiền phạt còn lại do không có khả năng nộp phạt. Cụ thể:

  • Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã được giảm một phần tiền phạt và tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi mình học tập, làm việc.

- Đã nộp tiền phạt lần 01 hoặc lần 02 (nếu được nộp tiền phạt nhiều lần) nhưng gặp khó khăn đặc biệt/đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:

+ Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi học tập, làm việc.

+ Gặp khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn: Có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

  • Tổ chức có đủ các điều kiện sau:

- Đã được giảm một phần tiền phạt hoặc đã nộp tiền phạt lần 01 hoặc lần 02 (nếu được nộp phạt nhiều lần).

- Đã thực hiện xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả trong quyết định xử phạt.

- Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt/đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cấp trên trực tiếp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trường hợp được miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm giao thông

Nếu thuộc các trường hợp sau đây, cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông còn không cần nộp tiền phạt do được miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm. Chi tiết như sau:

  • Cá nhân được miễn toàn bộ tiền phạt giao thông nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1 - Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền và tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi học tập, làm việc.

2 - Bị phạt tiền từ 02 triệu đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt/đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:

+ Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi học tập, làm việc.

+ Gặp khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn: Có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

  • Tổ chức được miễn toàn bộ tiền phạt giao thông nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền.

- Đã thực hiện xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả nêu trong quyết định xử phạt.

- Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt/đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cấp trên trực tiếp.

Thủ tục miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông

Cá nhân, tổ chức thuộc các trường hợp được miễn, giảm tiền phạt phải có đơn đề nghị đến người ra quyết định xử phạt để được xem xét miễn, giảm tiền phạt vi phạm. Hồ sơ xin miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông gồm có:

- Đơn đề nghị giảm, miễn tiền phạt giao thông.

- Văn bản xác nhận về việc gặp khó khăn về kinh tế của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Người nhận giải quyết đơn đề nghị là người đã ra quyết định xử phạt vi phạm. Để biết thông tin này, người dân cần xem trên quyết định xử phạt mà mình được nhận.

Đơn đề nghị sẽ được xem xét và giải quyết trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị. Người ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông sẽ xem xét, quyết định việc giảm, miễn và thông báo kết quả cho người bị xử phạt. Trường hợp không đồng ý giảm, miễn tiền phạt thì người ra quyết định xử phạt phải nêu rõ lý do.