Thẻ BHYT ghi sai thời điểm 5 năm liên tục cần phải làm gì?

( PHUNUTODAY ) - Người bệnh khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, sẽ được hưởng mức thanh toán 100%. Tuy nhiên, nếu như thời điểm ghi bị sai thì bạn cần phải làm theo hướng dẫn dưới đây:

BHYT 5 năm liên tục là gì?

BHYT 5 năm liên tục là khi người tham gia BHYT có thời gian đóng 05 năm liên tiếp, trong đó được phép gián đoạn tối đa 03 tháng.

Thời điểm người tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục sẽ được ghi nhận trực tiếp trên thẻ BHYT của người đó. Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BHXH năm 2020, việc ghi nhận thời gian 05 năm liên tục được quy định như sau:

- Người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục tính đến ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015.

- Từ ngày 01/01/2015 trở đi, người tham gia BHYT chưa đủ hoặc bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì in từ ngày đầu tiên của năm thứ sáu.

Điều kiện để hưởng BHYT 5 năm liên tục

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 22 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, người bệnh có thẻ BHYT được hưởng quyền lợi của chế độ BHYT 5 năm liên tục khi có đủ các điều kiện sau:

1 - Đã tham gia BHYT từ đủ 05 năm liên tục: Được ghi nhận thời điểm đủ điều kiện ngay trên thẻ BHYT.

2 - Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Số tiền đồng chi trả được hiểu là khoản tiền mà người bệnh phải cùng chi trả với cơ quan BHXH theo tỷ lệ % được hưởng trên thẻ BHYT.

3 - Khám chữa bệnh đúng tuyến.

Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2020/TT-BYT, khám chữa bệnh đúng tuyến gồm các trường hợp sau:

+ Người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh được ghi trên thẻ BHYT;

+ Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã hoặc tuyến huyện đến khám ở các cơ sở cùng tuyến trong cùng tỉnh;

+ Cấp cứu;

+ Người tham gia BHYT được chuyển tuyến;…

bhyt

Khi thẻ BHYT sai sót thời điểm ghi 5 năm liên tục cần làm gì?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì: Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Đồng thời, ngày 22.11.2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có Công văn số 238/BHXH-CNTT hướng dẫn việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế có sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục, cụ thể:

Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc đổi thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia bảo hiểm y tế đến làm thủ tục cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế do sai thông tin về thời gian tham gia bảo hiểm y tế.

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế ghi thời điểm 5 năm liên tục không đúng, đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm y tế nơi cấp thẻ hoặc đơn vị đang công tác để được đổi lại thẻ theo quy định.