5 đối tượng được quỹ BHYT chi trả 100% khi khám chữa bệnh, đó là ai?

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định về các đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh khi đóng BHYT 5 năm liên tục bao gồm:

Quyền lợi hưởng BHYT là điều người dân đặc biệt quan tâm. Nhiều người dân quan tâm, đâu là đối tượng được quỹ BHYT ch trả 100% mức hường.

Điều 14 Nghị định 146/2018 quy định năm nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí KCB.

2

+ Nhóm thứ nhất là các đối tượng là người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người được hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thân nhân của người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

+ Nhóm thứ hai sẽ được hỗ trợ 100% chi phí KCB và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Các đối tượng này bao gồm những người hoạt động cách mạng trước năm 1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; trẻ em dưới sáu tuổi.

EC829E2B-3F54-4A23-BABD-7D734FFE0397

+ Nhóm thứ ba là những người KCB tại tuyến xã.

+ Nhóm thứ tư là các trường hợp khi đi KCB có chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng).

+ Nhóm thứ năm là những người tham gia BHYT năm năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng).