6 đối tượng được ưu tiên khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

( PHUNUTODAY ) - Khi đi khám chữa bệnh, trong trường hợp nhiều người cùng nộp hồ sơ, bệnh nhân thuộc các nhóm đối tượng dưới đây sẽ được ưu tiên.

Nguyên tắc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định Luật Bảo hiểm y tế 2008 để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện (theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi 2014).

doi-tuong-uu-tien-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-01

Theo Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

- Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh;

- Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 11 và khoản 4 Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Quy định cụ thể như sau:

+ Thông tin được giữ bí mật ghi trong hồ sơ bệnh án chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định;

+ Thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản;

+ Hồ sơ bệnh án được các đối tượng sau khai thác:

Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật;

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép;

Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009).

- Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật;

- Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai;

- Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề;

- Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ.

doi-tuong-uu-tien-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-02

Đối tượng ưu tiên khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Như đã nói ở trên, theo Luật khám chữa bệnh 2009, có 6 nhóm đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, gồm:

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Người khuyết tật nặng;

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên;

- Người có công với cách mạng;

- Phụ nữ có thai.

- Cấp cứu, gồm: Cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với trường hợp này, người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh sẽ có trách nhiệm ưu tiên mọi điều kiện về nhân lực và phương tiện tốt nhất cho việc cấp cứu người bệnh.

doi-tuong-uu-tien-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-03

Phạm vi hưởng bảo hiểm y tế

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế 2008, người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí như sau:

- Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

- Chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.