Quét mã QR Căn cước công dân gắn chíp hiện sai thông tin phải làm sao?

( PHUNUTODAY ) - Nếu quét mã QR của thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp nhưng không ra số Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc số CMND bị sai thì hãy liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền để bổ sung.

Thẻ CCCD được đổi khi nào?

Khoản 1 Điều 23 Luật căn cước công dân năm 2014 quy định, thẻ CCCD được đổi khi bị hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhân dạng; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân; Khi công dân có yêu cầu.

Nếu phát hiện ra thông tin trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp có sai sót, để không ảnh hưởng tới các giao dịch, thủ tục phải dùng đến thẻ Căn cước, người dân nên đi đổi thẻ Căn cước mới ngay.

CCCD-gan-chip-sai-thong-tin

Quét mã QR CCCD gắn chíp bị sai số CMND

Nếu quét mã QR trên thẻ CCCD gắn chíp nhưng không ra số Chứng minh nhân dân hoặc số Chứng minh nhân dân bị sai thì người dân không cần thiết phải đi làm lại Căn cước công dân mà có thể nhanh chóng khắc phục bằng cách:

- Liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền cấp CCCD để bổ sung, cập nhật thông tin.

- Sử dụng giấy xác nhận số CMND:

Việc cấp giấy xác nhận số CMND được quy định tại khoản 4 điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA, sửa đổi bởi Thông tư 40/2019/TT-BCA như sau:

a) Khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp thì cơ quan quản lý CCCD gắn chíp nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND đối với tất cả các trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang thẻ CCCD gắn chíp.

Trường hợp cơ quan quản lý CCCD gắn chíp của Bộ Công an, cơ quan quản lý Căn cước công dân gắn chíp của Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thì đề nghị cơ quan quản lý CCCD gắn chíp của Công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú xác minh. Khi có kết quả xác minh thì cơ quan quản lý Căn cước công dân gắn chíp nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu thông tin hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ trình thủ trưởng đơn vị ký Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân và trả cho công dân cùng với thẻ Căn cước công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lên thì trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

b) Trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD gắn chíp nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất Giấy xác nhận số CMND thì thực hiện như sau:

Công dân có văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND, xuất trình bản chính và nộp bản sao CCCD gắn chíp, bản sao CMND 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý CCCD gắn chíp nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.