7 đối tượng được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh không giới hạn, là ai?

17:06, Chủ nhật 21/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo BHXH Việt Nam, quy định hiện nay có một số nhóm đối tượng được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

7 nhóm được thanh toán 100% chi phí không giới hạn

Đối tượng được BHYT thanh toán không giới hạn

Đối tượng được BHYT thanh toán không giới hạn

Mục b khoản 1 điều 14 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định 7 nhóm người được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP không sửa đổi, bổ sung quy định điều khoản này nên 7 nhóm này vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Thứ nhất là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

Thứ 2 là người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Thứ 3 là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thứ 4 là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thứ 5 là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

Thứ 6 là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thứ 7 là trẻ em dưới 6 tuổi.
Rất nhiều người quan tâm, những đối tượng nào sẽ được hưởng 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh trong năm 2024.

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 183 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, có 5 trường hợp được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Nhóm 1

+ Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Cựu chiến binh;

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác theo khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

+ Thân nhân của liệt sĩ bao gồm: cha đẻ; mẹ đẻ; vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi liệt sĩ;

+ Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

5 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% khi khám chữa bệnh

5 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% khi khám chữa bệnh

Nhóm 2

Các đối tượng sau được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945;

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

+ Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

+ Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

+ Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

+ Trẻ em dưới 6 tuổi.

Nhóm 3

Người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh tại tuyến xã.

Nhóm 4

Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Nhóm 5

Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Tuy nhiên, không áp dụng đối với trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc