Ai mua bán nhà đất Giấy tờ viết tay làm đủ 4 điều này sẽ được cấp Sổ Đỏ năm 2024, đó là gì?

09:50, Thứ sáu 19/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định muốn cấp sổ đỏ cho trường hợp mua bán nhà đất giấy viết tay cần có đủ các bước này, đó là gì?

Mua bán nhà đất giấy viết tay là gì?

Mua bán nhà đất giấy viết tay là thỏa thuận dân sự giữa hai bên mua và bên bán không có sự xác nhận của chính quyền địa phương, cơ quan văn phòng luật. Bởi vậy, trong nhiều tình huống sẽ không đảm bảo được tính pháp lý của giao dịch mua bán nhà đất. Đồng thời, sẽ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, trong một số tình huống việc mua bán nhà đất vẫn có thể tiến hành làm sổ đỏ. Những người mua bán nhà đất giấy viết tay muốn được cấp sổ đỏ cần làm đủ 4 bước sau. Đó là những bước nào?

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, người sử dụng đất có đất được mua, tặng cho bằng giấy viết tay thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng khi thuộc một trong 2 trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Ai mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp sổ đỏ

Ai mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp sổ đỏ

- Đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1.1.2008.

- Đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1.1.2008 đến trước ngày 1.7.2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/ND-CP.

Theo đó, thủ tục cấp sổ đỏ đối với đất mua bằng giấy viết tay được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

- Trường hợp 1: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

- Trường hợp 2: Cá nhân, hộ gia đình không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

+ Địa phương có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

+ Địa phương chưa thành lập một phận một cửa thì nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký đất đai (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu chưa có chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai).

Mua bán nhà đất giấy viết tay làm gì để được cấp sổ đỏ

Mua bán nhà đất giấy viết tay làm gì để được cấp sổ đỏ

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa nộp lệ phí thì trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong giai đoạn này, khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, người nộp hồ sơ nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông báo và lưu giữ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

Bước 4: Trả kết quả

Giấy chứng nhận sẽ được trao cho người dân trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong thủ tục.

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ đối với đất mua bằng giấy viết tay là bao lâu?

Căn cứ quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ đối với đất mua bằng giấy viết tay được xác định như sau:

- Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tăng thêm 10 ngày.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Min Min