Bài toán cộng trừ tưởng đơn giản mà 90% người trả lời sai: Đáp án của bạn là gì?

( PHUNUTODAY ) - Một bài toán được cho là dành cho học sinh tiểu học, nhưng khiến nhiều người tranh cãi đáp án nào đúng đáp án nào sai.

Bài toán cộng trừ nhân chia dưới đây:

baitap1-07085599

...Nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng rất nhiều người tranh cãi đáp án nào đúng đáp án nào sai.

Dưới bài đăng, bạn N.T đưa ra cách tính: 2+{6÷(3×2)}-3=2+(6÷6)-3=(2+1)-3=3-3=0.

Nhưng nhiều người khác đưa ra đáp án là 8, có người cho rằng kết quả là 12.

Vậy đáp án của bạn là gì?