Chỉ còn 3 loại công việc ký HĐLĐ trong cơ quan Nhà nước từ 22/2, đó là công việc nào?

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định hiện hành, hiện tại chỉ có 3 loại công việc được ký HHĐLĐ trong cơ quan nhà nước từ 22/2.

Thông tin trên báo Lao động cho biết, từ ngày 22.2.2023 - Nghị định 111/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và thay thế Nghị định 68, theo đó, có 3 loại công việc thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong cơ quan Nhà nước.

Trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có một số đối tượng không thuộc biên chế, vẫn đang ký kết một loại hợp đồng (HĐLĐ) được gọi là hợp đồng 68.

Theo đó, lao động ký hợp đồng 68 là người ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng với một số đối tượng như lái xe, bảo vệ, vệ sinh, trông xe… trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp mà không thuộc biên chế, không phải cán bộ, công chức, viên chức.

2

Quy định cũ tại Điều 1 Nghị định 68 nêu rõ, các công việc thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp gồm:

Sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp thoát nước ở công sở, xe ôtô, máy móc, thiết bị khác đang sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;  Lái xe; Bảo vệ; Vệ sinh;

Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức, khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp; Công việc khác.

Tuy nhiên, từ ngày 22.2.2023 - Nghị định 111/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và thay thế Nghị định 68, các công việc thực hiện hợp đồng gồm:

1, Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý, chính sách theo pháp luật lao động, dân sự:

Lái xe, bảo vệ trừ công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính áp dụng chế độ chính sách như công chức.

Lễ tân, phục vụ, trong giữ xe, tạp vụ, bảo trì, bảo dưỡng, vẫn hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan.

Công việc khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ nhưng không được coi là công chức, viên chức.

2, Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính quản lý, thực hiện chế độ như công chức:

Bảo vệ trong Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền/Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;

Lái xe cho Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên; lái xe chuyên dùng để chở tiền cho ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

Làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác trong cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương.

3, Công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo:  xevathethao.vn copy link