Đi làm vào dịp lễ 30/4, 1/5: Người lao động nhận lương cao hơn ngày thường 300% như thế nào?

11:48, Thứ tư 17/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Khi đi làm vào dịp lễ 30/4, 1/5, người lao động nhận lương cao hơn ngày làm việc bình thường như thế nào?

Ngày 30/4 và 1/5 là hai ngày lễ lớn liền nhau trong năm được đông đảo người dân quan tâm. Đây là dịp người lao động có thể được kì nghỉ dài ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán. Tuy vậy, có rất nhiều người vì lý do công việc vẫn phải đi làm như bình thường nhưng sẽ được hưởng mức lương cao hơn. Khi đi làm vào dịp lễ 30/4, 1/5, người lao động nhận lương cao hơn ngày làm việc bình thường như thế nào?

30/4, 1/5 là ngày lễ người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương

30/4, 1/5 là ngày lễ người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương

30/4, 1/5 là ngày lễ người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương

Căn cứ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy đinh về nghỉ lễ, tết như sau:

“ Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.”.

Theo đó, ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 là hai ngày lễ người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Cụ thể, vào ngày Chiến thắng 30/4 người lao động được nghỉ 01 ngày, ngày Quốc tế lao động 01/5 người lao động được nghỉ 01 ngày.

Mức lương người lao động nhận được khi đi làm vào dịp lễ 30/4, 1/5

Căn cứ theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

“Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Nếu đi làm vào dịp lễ 30/4 1/5, người lao động sẽ nhận được mức lương tới 490% nếu đáp ứng những quy định dưới đây.

Nếu đi làm vào dịp lễ 30/4 1/5, người lao động sẽ nhận được mức lương tới 490% nếu đáp ứng những quy định dưới đây.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.

Như vậy, nếu đi làm vào dịp lễ 30/4 1/5, người lao động sẽ nhận được mức lương:

- Nếu làm việc vào ban ngày:

Người lao động sẽ nhận được 100% lương của ngày làm việc bình thường + 300% tiền lương ngày lễ tức là người lao động sẽ nhận được ít nhất 400% lương.

- Nếu làm việc thêm giờ vào ban đêm:

Người lao động sẽ nhận được 100% lương của ngày làm việc bình thường + 300% tiền lương ngày lễ + 30% lương làm việc vào ban đêm + 60% lương làm thêm giờ vào ban đêm. Theo đó, nếu làm việc vào ban đêm dịp lễ 30/4 1/5, người lao động sẽ nhận được ít nhất 490% lương.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm