Đóng BHXH bao nhiêu năm để vừa có lương hưu vừa được tiền trợ cấp 1 lần?

( PHUNUTODAY ) - Khi đóng BHXH lâu năm, ngoài khoản lương hưu, người lao động còn có thể nhận được khoản tiền trợ cấp 1 lần.

Theo Điều 56 và Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, số năm tham gia bảo hiểm xã hội (cả bắt buộc và tự nguyện) để hưởng lương hưu của lao động như sau:

- Lao động nam muốn hưởng mức lương hưu tối thiểu 45% thì cần đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Như vậy, lao động nam đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm sẽ được hưởng mức lương hưu tối đa là 75% (từ năm 2022).

- Lao động nữ muốn hưởng mức lương hưu tối thiểu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội thì cần 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của lao động nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ cần tham gia bảo hiểm xã hội 30 năm (từ năm 2021).

bhxh-01

Bên cạnh đó, Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội quy định nếu người người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu, người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần.

Theo khoản 2 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian có tháng lẻ từ 1 đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 đến 11 tháng được tính là một năm.

bhxh-02

Trong đó, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được tính như sau:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội : Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội.