Duy nhất 1 đối tượng được cấp CCCD gắn chíp có giá trị vô thời hạn, là ai?

( PHUNUTODAY ) - Ai cũng biết CCCD hay CMND đều có thời hạn nhất định của nó. Nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ có một đối tượng duy nhất được sử dụng thẻ căn cước công dân vô thời hạn.

Thời hạn của CCCD gắn chip

Thẻ căn cước công dân còn được sử dụng như một giấy tờ tùy thân để xác thực danh tính trong các giao dịch tài chính bao gồm mua bán bất động sản, mua bảo hiểm và thực hiện các giao dịch ngân hàng khác. Xác định tuổi tác của người sử dụng và sử dụng để bầu cử.

cap-cccd

Theo quy định của Luật căn cước công dân 2014, Bộ Công an đã cho ban hành mẫu thẻ CCCD gắn chip. Thời có thời hạn sử dụng của CCCD được áp dụng theo nguyên tắc của Điều 21 Luật CCCD 2014. Cụ thể như sau:

- Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, CCCD (cả CCCD mã vạch và CCCD gắn chip) đều có thời hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Nếu đã được cấp trong 2 năm trước các mốc tuổi này, công dân vẫn được sử dụng thẻ CCCD đó đến mốc tuổi tiếp theo.

Đối tượng nào được cấp căn cước công dân gắn chip vô thời hạn?

Căn cước công dân vô thời hạn được hiểu là việc thẻ căn cước công dân không có thời hạn sử dụng hoặc có thời hạn sử dụng đến suốt đời, tức là được sử dụng cho đến khi chủ sở hữu mất.

cap-cccd-gan-chip

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng đến các mốc tuổi nhất định, bao gồm đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho những công dân đã đủ 60 tuổi tính đến thời điểm cấp thẻ, vì thời hạn sử dụng của thẻ đối với họ sẽ kéo dài suốt đời, cho đến khi họ qua đời. Vì vậy mà những công dân này không cần phải làm thủ tục đổi thẻ nếu không bị mất hoặc hỏng.

Còn một điều đặc biệt là những công dân trên 60 tuổi hiện đang sử dụng thẻ căn cước công dân mã vạch sẽ được tiếp tục sử dụng loại thẻ này cho đến khi họ qua đời mà không cần phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip như những trường hợp khác.