Hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

07:47, Thứ hai 09/08/2021

( PHUNUTODAY ) - Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Mới đây, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa có Công văn 2582/LĐTBXH-VP triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể truy cập Cổng  Dịch vụ công quốc gia.để nhận hỗ trợ

Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia.để nhận hỗ trợ

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn) gồm:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Tuỳ từng đối tượng sẽ kích vào các mục khác nhau để được hướng dẫn và thực hiện trên Cổng  Dịch vụ công quốc gia

Tuỳ từng đối tượng sẽ kích vào các mục khác nhau để được hướng dẫn và thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cổng  Dịch vụ công quốc gia hướng dẫn chi tiết cách thức nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19

Cổng Dịch vụ công quốc gia hướng dẫn chi tiết cách thức nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

- Hỗ trợ người lao động ngừng việc.

- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng  Dịch vụ công quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html .

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Minh Tú