Kể từ 1/7/2024: Lương mới công chức, viên chức có thể vượt 18 triệu đồng/tháng?

10:38, Chủ nhật 12/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Mức lương mới cao nhất của công chức viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Mới đây, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

 Lương mới công chức, viên chức có thể vượt 18 triệu đồng/tháng

Lương mới công chức, viên chức có thể vượt 18 triệu đồng/tháng

Trong kỳ họp cũng đã đề cập về mức lương mới dự kiến của công chức viên chức sẽ tăng nhiều hơn so với hiện tại, cụ thể như sau:

Chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức và viên chức, tương đương với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (tương đương với lương bộ trưởng), đã được điều chỉnh từ hệ số 10 lên 12. Như vậy, mức lương cao nhất dự kiến cho công chức và viên chức sẽ vượt xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Bên cạnh mức lương cơ bản, chế độ lương mới cũng đã sắp xếp lại các loại phụ cấp, chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong trường hợp có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30%), cùng với 10% tiền thưởng.

Do đó, nếu tính toán cả mức lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng, thì tiền lương trung bình của công chức và viên chức sau khi thực hiện cải cách lương sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của người lao động nhận lương cơ bản (7,5 triệu đồng/tháng).

Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3

Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3

Ngoài ra, sau cải cách lương, hệ thống phụ cấp đã được sắp xếp lại, bao gồm 9 loại phụ cấp theo chế độ lương mới. Đây bao gồm các phụ cấp như phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập, và phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Mộc
Từ khóa: