Mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc năm 2023

16:21, Thứ năm 06/04/2023

( PHUNUTODAY ) - Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc năm 2023 bằng tỷ lệ đóng (32%) x tiền lương tháng đóng bắt buộc.

Mức đóng BHXH bắt buộc 2023

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc năm 2023 = tỷ lệ đóng (32%) x tiền lương đóng bắt buộc.

Trong đó, theo điều 89 luật BHXH năm 2014, đối với người lao động hưởng lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (mức lương dùng để tính đóng BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm là mức lương cơ sở.

Đối với người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quy định thì tiền lương đóng gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Về mức đóng, theo quy định, từ ngày 1.10.2022, đối với người lao động trong nước, mức đóng bảo hiểm là 32%.

Trong đó, người sử dụng lao động đóng 21,5% (cụ thể là 14% vào chế độ hưu trí, 3% chế độ ốm đau - thai sản, 0,5% bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, 1% vào bảo hiểm thất nghiệp và 3% bảo hiểm y tế).

Còn người lao động đóng 10,5% (cụ thể gồm 8% vào hưu trí, 1% bảo hiểm thất nghiệp và 1,5% bảo hiểm y tế).

Đối với lao động người nước ngoài, mức đóng bảo hiểm là 30%. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 20,5% (cụ thể là 14% vào chế độ hưu trí, 3% chế độ ốm đau - thai sản, 0,5% bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và 3% bảo hiểm y tế). Còn người lao động đóng 9,5% (cụ thể gồm 8% vào hưu trí và 1,5% bảo hiểm y tế).

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp thì nếu đủ điều kiện, cần có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB-XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là 0,3%.

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động

Mức đóng BHYT với người lao động Việt Nam áp dụng từ 01/10/2022 là 4,5% trong đó:

Đơn vị sử dụng lao động đóng 3%

Người lao động đóng 1,5%

Mức đóng BHYT đối với người lao động nước ngoài áp dụng từ 01/07/2022 là 4,5% trong đó:

Đơn vị sử dụng lao động đóng 3%

Người lao động nước ngoài đóng 1,5%

Lưu ý: Bảo hiểm y tế là một mục nhỏ trong số tiền đóng Bảo hiểm xã hội. Do đó mức đóng bảo hiểm y tế nói trên là để Quý vị hiểu quy định pháp luật. Số tiền này đã nằm trong khoản tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng chúng tôi chia sẻ ở mục đầu tiên.Quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

Luật bảo hiểm xã hội 2014;

Luật Việc làm 2013;

Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018

Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020;

Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018;

Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020);Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc