Năm 2023 chỉ còn 3 trường hợp viên chức được hưởng 'biên chế suốt đời', là ai?

10:26, Thứ tư 15/03/2023

( PHUNUTODAY ) - Chỉ có 03 trường hợp viên chức được hưởng biên chế suốt đời - ký hợp đồng làm việc vô thời hạn là:

Biên chế là gì?

Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào giải thích rõ biên chế là gì. Tuy nhiên có thể hiểu, biên chế là số người làm việc trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

Empty

Biên chế suốt đời là cách nói chỉ vị trí công việc phục vụ lâu dài, ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, được hưởng các chế độ về lương, phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

Trước khi Luật sửa đổi Luật Viên chức có hiệu lực, tất cả viên chức đều được hưởng biên chế suốt đời. Từ thời điểm ngày 01/7/2020 - khi Luật sửa đổi Luật Viên chức chính thức có hiệu lực, số đông người được tuyển dụng làm viên chức sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ 12 đến 60 tháng.

Cần lưu ý, ngoài biên chế, hiện nay còn có tinh giản biên chế. Tinh giản biên chế là việc loại ra khỏi biên chế nhưng người dôi dư, không đáp ứng điều kiện, yêu cầu của công việc, không tiếp tục bố trí công tác khác và được hưởng chế độ giành cho người bị tinh giản biên chế.

Ngoài ra, Luật Viên chức sửa đổi 2019 cũng đã bỏ quy định liên quan đến "biên chế suốt đời".

3 trường hợp công chức, viên chức được 'biên chế suốt đời'

Như đã nói ở trên, Luật Viên chức sửa đổi 2019 đã bỏ quy định liên quan đến "biên chế suốt đời". Viên chức tuyển dụng sau 1/7/2020 chỉ được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Empty

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp đặc biệt được ký hợp đồng không xác định thời hạn (biên chế suốt đời). Cụ thể:

- Viên chức tuyển dụng trước ngày 1/7/2020, đáp ứng các điều kiện theo quy định;

- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

- Người được tuyển dụng làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, có 3 trường hợp được hưởng "biên chế suốt đời", đảm bảo tính ổn định, lâu dài, bền vững trong công việc và thu nhập của viên chức.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Mộc