Mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất năm 2023 là bao nhiêu?

09:20, Thứ ba 07/03/2023

( PHUNUTODAY ) - Hiện nay, Nhà nước tổ chức 2 loại hình bảo hiểm xã hội gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức đóng tiền bảo hiểm của từng loại được quy định riêng biệt.

Khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định, hàng tháng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ phải đóng số tiền sau vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Mức đóng BHXH bắt buộc = 8% x Mức tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở

Ngoài ra, từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên thành 1,8 triệu đồng. Do đó, mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất sẽ được xác định như sau:

Từ 1/1/2023 - Đến hết ngày 30/6/2023:

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao nhất năm 2023: 20 x 1,49 triệu đồng/tháng = 29,8 triệu đồng/tháng

- Mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất năm 2023: 8% x 29,8 triệu đồng/tháng = 2.384.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2023

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao nhất năm 2023: 20 x 1,8 triệu đồng/tháng = 36 triệu đồng/tháng

- Mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất năm 2023: 8% x 36 triệu đồng/tháng = 2.880.000 đồng/tháng

Người lao động có được xin đóng bảo hiểm cao hơn lương trong hợp đồng không?

Tiền lương hàng tháng được dùng để đóng bảo hiểm xã hội là một khoản chi có tính chất cố định, được quy định rõ ràng trong hợp đồng lao động. Vì vậy, người lao động không thể yêu cầu đóng bảo hiểm với mức lương cao hơn so với số tiền thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 89 Luật BHXH năm 2014 đã nêu rõ, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động, bao gồm:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

- Các khoản phụ cấp lương dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng chưa tính đến hoặc có tính nhưng chưa đầy đủ.

- Các khoản bổ sung mà xác định được số tiền cụ thể và được trả thường xuyên cùng với mức lương được thỏa thuận trong hợp đồng tại mỗi kỳ trả lương.

Người lao động chỉ có thể đóng bảo hiểm ở mức cao nếu tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động cao, chứ không thể tự ý đóng bảo hiểm ở mức cao.

chia sẻ bài viết
Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy