Tăng lương 21% từ 01/7/2023: Người lao động có thêm 1 quyền lợi đặc biệt khi dùng thẻ bảo hiểm

15:06, Thứ tư 08/03/2023

( PHUNUTODAY ) - Có phải lương cơ sở 2023 sẽ tăng lên 21% đồng/tháng; người lao động sẽ thêm nhiều quyền lợi về bảo hiểm xã hội?

Tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 69/2022/QH15 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với gần 91% đại biểu tán thành.

Empty

Theo đó, Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức, viên chức lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2023, tức tăng 20,8% so với lương cơ sở hiện nay (1.490.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 01/7/2019 theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Tăng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Với việc tăng lương cơ sở từ 01/7/2023, người lao động ngoài nhà nước cũng được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) nhiều hơn từ ngày 01/7/2023. Cụ thể như sau:

1. Hiện nay, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 447.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 540.000 đồng).

2. Hiện nay, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 3.600.000 đồng). Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 3.600.000 đồng) cho mỗi con.

3. Hiện nay, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 447.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 540.000 đồng).

4. Hiện nay, mức trợ cấp một lần với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% được thực hiện như sau:

- Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 7.450.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 900.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 900.000 đồng);

- Ngoài mức trợ cấp nêu trên, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

5. Hiện nay, mức trợ cấp hằng tháng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên được thực hiện như sau:

- Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 447.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 540.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 36.000 đồng);

- Ngoài mức trợ cấp nêu trên, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

6. Hiện nay, người lao động, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 47 của Luật BHXH 2014, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng 1.490.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng).

7. Hiện nay, người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 53.640.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 64.800.000 đồng).

8. Hiện nay, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật: Một ngày bằng 372.500 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 450.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 596.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 720.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

9. Hiện nay, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật BHXH 2014 bằng 1.490.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng), trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH 2014.

Empty

10. Hiện nay, trợ cấp mai táng bằng 14.900.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 18.000.000 đồng).

11. Hiện nay, mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 745.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 900.000 đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.043.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 1.260.000 đồng).

12. Hiện nay, người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng 1.490.000 đồng (từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng), trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2014.

13. Hiện nay, người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng (từ ngày 01/7/2023 là thấp hơn 270.000 đồng) không phải thực hiện cùng chi trả.

Các nội dung nêu trên được căn cứ vào Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Luật BHXH 2014, Nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Mộc