Năm 2023: Có 9 đối tượng được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng

20:13, Thứ sáu 28/10/2022

( PHUNUTODAY ) - Năm 2023 lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng. Vậy nếu lương cơ sở tăng thì đối tượng nào sẽ được thụ hưởng?

Chính phủ đã trình hội nghị Trung ương 6 khóa XIII điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%). Vậy, nếu lương cơ sở tăng thì đối tượng nào sẽ được thụ hưởng?

Lương cơ sở là gì?

nam-2023-co-9-doi-tuong-duoc-tang-luong-co-so-len1,8-tr-dong_1

Lương cơ sở hay còn gọi là mức lương tối thiếu chung là mức lương dùng làm căn cứ để xác định:

+ Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng được tính theo mức lương này;

+ Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

+ Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương này.

Những đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở

nam-2023-co-9-doi-tuong-duoc-tang-luong-co-so-len1,8-tr-dong_2

Nếu lương cơ sở có sự điều chỉnh thì những đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở sẽ được tăng lương. Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng mức lương cơ sở như sau:

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại:

+ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17.17.2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

+ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29.11.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

nam-2023-co-9-doi-tuong-duoc-tang-luong-co-so-len1,8-tr-dong_3

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.4.2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Như vậy nhìn vào đối tượng được áp dụng có thể thấy nhóm đối tượng này là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang.

Ngày 21/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trạng và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó tinh thần của Nghị quyết thể hiện việc xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tuy nhiên, vì dịch bệnh covid chính sách tiền lương chưa được áp dụng. Thay vào đó, dự kiến tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%) vào 1.7.2023.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm