Năm 2024, mức lương cơ bản của giáo viên thay đổi như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/7/2024, cải cách tiền lương được áp dụng do đó trong năm 2024, mức lương cơ bản của giáo viên các trường công lập sẽ được chia làm 2 mốc.

Mức lương cơ bản của giáo viên công cập từ 1/1/2024 đến 30/6/2024

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ bản giáo viên hiện nay là 1.800.000 đồng.

luong-giao-vien-01

Mức lương cơ bản của giáo viên công cập từ 1/7/2024 trở đi

Cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Theo đó, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 nêu rõ chủ trương bãi bỏ mức lương cơ sở, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm dựa trên nguyên tắc cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề. Đồng thời, sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, cơ cấu tiền lương của giáo viên trường công lập được quy định như sau:

- Lương cơ bản (chiếm 70% tổng quỹ lương)

- Các khoản phụ cấp (chiếm 30% tổng quỹ lương)

- Tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, giáo viên có khoản phụ cấp mới theo nghề được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp: Ưu đãi theo nghề; trách nhiệm theo nghề; độc hại, nguy hiểm. Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2024, bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề giáo.

Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, giáo viên có khoản phụ cấp mới theo nghề được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp: Ưu đãi theo nghề; trách nhiệm theo nghề; độc hại, nguy hiểm. Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2024, bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề giáo.

Tuy không còn phụ cấp thâm niên nhưng theo định hướng của Nghị quyết 27, sẽ xây dựng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm. Phải bảo đảm lương mới không được thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Ngoài ra, giáo viên vẫn giữ được phụ cấp ngành đồng thời được bổ sung tiền thưởng nên tổng thu nhập sẽ tăng, đảm bảo công bằng, khách quan đúng vị trí việc làm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link